Kommunikációs

TANÁCSADÁS

MIÉRT VAN SZÜKSÉG HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓRA?

HA MEG KELL SZÓLALNI

Világunk kommunikációra épül. Ez valakinek egyszerűbben megy, valakinek nehezebben. De a kommunikáció elkerülhetetlen. És bizony meg kell szólalni. Még sokszor a nyilvánosság előtt is.

INFORMÁCIÓ

A kommunikáció jelentése: információcsere, információátadás. Az információt úgy kell átadni, hogy az mindkét fél számára – a közlőnek és a hallgatónak is – élmény legyen.

INFORMÁCIÓCSERE

Az átadásnál nehezebb feladat az információcsere. Itt nem elég, ha az előadó kiválóan felkészült és összeszedett. Hiszen a másik fél reakciói, válaszai, kérdései erősen befolyásolják a kommunikáció menetét.

A GYAKORLATBAN

Ezeket a szituációkat is kipróbáljuk a gyakorlatban, kamerák előtt. És ha élesben kerül Ön ilyen kommunikációs helyzetbe, akkor már felkészülten, magabiztosan tudja kezelni a sokszor lehetetlen, kényelmetlen helyzeteket is.

Nem csak szavakkaL

A nyilvános információátadás nem szűkíthető le a beszédre. Információt adunk át a gesztusainkkal, a ruházatunkkal,  hajviseletünkkel, a testtartásunkkal. Mindennel, ami Mi vagyunk

Testbeszéd

Testünk beszéde, a testbeszéd is egy nyelv. Aki ismeri a formanyelvét, az tudatosan képes használni, és akkor szövetségesévé lesz. Azaz kiegészíti, megerősíti a verbális kommunikációját. Így környezete kiegyensúlyozottnak, magabiztosnak látja. Mert harmóniát sugároz.

ÁRULÓ

Aki nem ismeri a testbeszéd nyelvét, annak könnyen az árulója, ellensége is lehet. És őt a környezete szétszórtnak, kevésbé őszintének tartja majd, hiszen nincs összhang a mondandója  és a testbeszéde között.

Pozíció

Ha foglalkozásából, pozíciójából adódóan szüksége van arra, hogy a nyilvánosság a kiegyensúlyozott, magabiztos előadót, nyilatkozót lássa Önben, akkor meg kell ismerkednie a tudatos testbeszéddel, hogy szükség esetén használhassa azt.

Rutin

Mindannyian azt szeretnénk, ha az Ön nyilvános kommunikációja előbb-utóbb rutinszerű lenne. És nem jelentene újdonságot a közönség vagy kamera előtti megszólalása. 

Spontán

Elérendő cél, hogy bármikor, bárhol, bármilyen körülmények között képes legyen akár spontán, nem betanult szöveget úgy elmondani, hogy az magával ragadja a hallgatóságot.

Görcsök

A görcsök sokszor lebénítanak. Nem látjuk tőlük a célt, elfogy a lendület. Feloldásukkal kinyitjuk az utat ahhoz, hogy a tartalomra és a hallgatóságra koncentráljon. Feloldjuk a görcsöket, mert némi erőfeszítéssel feloldhatóak.

megmondom, ki vagy

A nyilvánosság előtti kommunikáció sokat elárul az előadóról, nyilatkozóról. Nem mindegy, hogy ez az információ erősíti, vagy gyengíti a személyt vagy a mögötte álló céget, intézményt.

MELLÉKKÖRÜLMÉNY

Előadás közben nem a mellékkörülményekkel kell foglalkozni. Mert azok megzavarnak, kizökkentenek. Ilyen mellékkörülmény a félelem. Félelem a hallgatóságtól, a mikrofontól. És persze az idegennek tűnő saját hangunktól.

NEM Gondoltam VOLna

Sokszor azt hisszük, reméljük, hogy amit mondunk, ahogy beszélünk, az biztosan helyénvaló. És amikor szembesítenek az ellenkezőjével, nagyon meglepődünk. Azért tanítjuk meg a nyilvánosság előtti hatékony kommunikációt, hogy ne érjék ilyen meglepetések.

Megnyerő

A kommunikációs tanácsadás alatt szembesítjük az eddigi hibás beidegződéseivel és kijavítjuk azokat. Útmutatást adunk az új és hatékony eszközök alkalmazásához, a megnyerő és magabiztos kommunikációjához

A KOMMUNIKÁCIÓS TANÁCSADÁS FOLYAMATA

KI VEHET RÉSZT?

Mindazok igénybe vehetik média-kommunikációs tanácsadásunkat, akiknek – szakmájuk, társadalmi vagy munkahelyi pozíciójuk miatt – szükségük van az igényes , magabiztos és hatékony kommunikációra. Amit majd készség szintjén tudnak akkor is alkalmazni, ha – szűkebb, vagy tágabb környezetükben – ki kell állni a nyilvánosság elé, vagy a médiának kell nyilatkozniuk. És ez a nyilvános szereplés – a tanácsadás folyamata után – már nem lesz ismeretlen közeg számukra.  Az média-kommunikációs tanácsadáson csak nagykorúak – 18 éven felüliek – vehetnek részt.

MILYEN LÉTSZÁMMAL?

A csoportok létszámát az igények és a lehetőségek függvényében határozzuk meg. Mindenkinek másként kell finomítani a kommunikációján. Ezért a leghatékonyabb az egyéni, személyre szabott foglalkozási forma. Nagyobb csoport esetén is – maximum 4 fő – elsődleges szempont a személyre szabott kommunikációs kontroll.

IDŐTARTAM, BEOSZTÁS

KLASSZIK beosztással: 90 perc heti 1 alkalommal 12 héten keresztül

KOMFORT beosztással: 90 perc heti 2 alkalommal 6 héten keresztül

EXTRA beosztással: 90 perc heti 3 alkalommal 4 héten keresztül

A beosztás az igények és lehetőségek szerint változtatható.

HÁZHOZ MEGYÜNK

Önnek nem kell kimozdulnia az irodájából és nem kell órákat a dugóban ülnie, hogy eljusson hozzánk. Mi visszük el a kamerákat és az egyéb technikai felszereléseket akár az Ön irodájába is. Így az Önnek leginkább megfelelő helyen tarthatjuk meg a média-kommunikációs tanácsadást.

ALKALMAZOTT TECHNIKA

Hatékony és magabiztos kommunikációt elsősorban a gyakorlatban lehet elsajátítani. Ezért alkalmazunk a kommunikációs tanácsadás során technikai eszközöket

Kamerák: statívra – és időnként dollyra – szerelt televíziós stúdiókamerákat használunk a próbafelvételek rögzítéséhez. 

Súgógép: kamerára szerelt professzionális súgógép felhasználói használatának elsajátítása.

Mikrofonok: Különféle mikrofonokkal dolgozunk – puskamikrofon, térmikrofon, vokál mikrofon, csíptetős mikrofon – hogy mindegyikkel megismerkedjen és legyen tisztában a használatukkal. 

Fény: többféle reflektort is használunk, hogy ne legyen idegen az erős fény és ez – a későbbiekben – ne zavarja felvétel közben. 

Hangosítás: erősítőrendszereket, hangfalakat is használunk, hogy legyen tisztában a hangosítás Önre vonatkozó alapjaival.

OKLEVÉL

A média-kommunikációs tréning befejeztével – a hatékony kommunikációhoz szükséges – elméleti és gyakorlati tudással kell rendelkeznie. El kell jutnia oda, hogy elmondhassa magáról: bizonyos kommunikációs szokásoktól megszabadult, míg más szokásokat végérvényesen felvett. 

Amitől – többek között – végérvényesen megszabadult: a görcsök, félelmek, lámpaláz, összeszedetlenség, kapkodás, kontroll nélküli testbeszéd. 

Amit végérvényesen felvett: magabiztosság, céltudatosság, megnyerő stílus, összeszedettség, rutin, kontroll alatt tartott tudatos testbeszéd. 

El kell jutnia arra a szintre, hogy nagy vonalakban értse a hangosítás, a kép- és hangrögzítés, valamint a fénytechnika alapjait. Tudja alapszinten kezelni, beállítani a különféle mikrofonokat, kamerákat webkamerákat. 

Képes legyen nyilvánosság előtt – minden gátló és zavaró tényezőt kiküszöbölve – határozottan, magabiztosan és meggyőzően beszélni, előadni, kérdésekre válaszolni, nyilatkozni. 

A tréning befejeztével OKLEVELET állítunk ki az Ön részére, melyben igazoljuk a média-kommunikációs tréning eredményes elvégzését.


CÉLTERÜLETEK

SZEMÉLYES

Nagyobb nyilvánosság előtt személyesen mondjuk el gondolatainkat, tartjuk meg előadásunkat, válaszolunk a kérdésekre. A nagyobb területre és a hallgatóság nagy számára tekintettel sokszor ezt csak hangosítással tudjuk megtenni. Az előadásunk alatt elsősorban magunkra számíthatunk. Hiszen nekünk kell fenntartani – lehetőleg mindenkiben – az érdeklődést, vagy meggyőzni igazunkról a hallgatóságot. 

—————————————————

Elvárások, melyeknek meg kell felelnünk. Feladatok, melyeket a legjobb tudásunk szerint meg kell oldanunk. Ha még nincs meg az a bizonyos “legjobb tudás”, akkor van szükség a kommunikációs tanácsadásra. Hogy milyen szinten áll ebbéli tudásunk, azt az alábbi kérdésekre adott válaszainkkal gyorsan felmérhetjük.

MÉDIA

Vezető pozícióban szükséges, hogy a médiával is kiegyensúlyozott kapcsolatunk legyen. Rövid interjúra, vagy hosszabb beszélgetésre is képessé kell magunkat tenni. Nehezebb időszakban a megfelelő és mértékletes válságkommunikáció létfontosságú lehet. A média képviselői sok esetben tesznek fel kellemetlennek tűnő kérdéseket. Ezekre is válaszolni kell, higgadtan, bölcsen, megfontoltan. 

—————————————————

Elvárások, melyeknek meg kell felelnünk. Feladatok, melyeket a legjobb tudásunk szerint meg kell oldanunkHa még nincs meg az a bizonyos “legjobb tudás”, akkor van szükség a kommunikációs tanácsadásra. Hogy milyen szinten áll ebbéli tudásunk, azt az alábbi kérdésekre adott válaszainkkal gyorsan felmérhetjük.

ONLINE

Eredményes, célratörő és hatékony online kommunikáció nélkül már nem képzelhető el a mindennapi életünk. E-mailt küldünk, chatelünk, videokonferenciát tartunk. Szinte mindig online vagyunk. Látszólag minden működik, hiszen rutinszerűen műveljük. De lehetne-e mindez színvonalasabb, hatékonyabb? Hiszen az e-mail és a chat sokszor személytelen és félreérthető. Mert a szövegen kívül semmit nem látunk. A videokonferencián meg mindenki lát minket. És persze mi is másokat. 

—————————————————

Elvárások, melyeknek meg kell felelnünk. Feladatok, melyeket a legjobb tudásunk szerint meg kell oldanunkHa még nincs meg az a bizonyos “legjobb tudás”, akkor van szükség a kommunikációs tanácsadásra. Hogy milyen szinten áll ebbéli tudásunk, azt az alábbi kérdésekre adott válaszainkkal gyorsan felmérhetjük.

 

Az online kommunikáció alapelvei, illetve az ezekből adódó kérdések megegyeznek a személyes kommunikációnál és a médiakommunikációnál leírtakkal. A következőkben azt írjuk le, ami a másik két fejezethez képest többlet információ.